FANDOM


Op deze pagina staan de personages die verbonden zijn met de familie Van den Bossche. Met 'verbonden' bedoelen we ook de personages waarvan hun achternaam niet 'Van den Bossche' is, maar wel bijvoorbeeld ooit getrouwd waren met een Van den Bossche en eventueel samen met deze persoon één of meerdere kinderen heeft. Hier wordt vooral rekening gehouden met huwelijken en geboortes.

We maken hierbij een onderscheid tussen de personages in en buiten beeld. Ook de overleden personages worden vermeld. De volgorde van de personages komt overeen met de volgorde van hun debuut in de serie. Enkele vermelde personages zijn nooit in beeld gekomen.

Familieleden in beeld (seizoen 27)

Telefoongesprek/e-mail/app/worden vermeld (in leven)

Familieleden buiten beeld (laatst vermeld)

Seizoen 7
Seizoen 12
Seizoen 15
Seizoen 18
Seizoen 19
Seizoen 20


Seizoen 21
Seizoen 22
Seizoen 23
Seizoen 24
Seizoen 25
Seizoen 26

Overleden familieleden

"Familie blijven wij, verbonden voor altijd"

Charles Van den Bossche

Het begon allemaal bij de eerste generatie, namelijk bij de ouders van stammoeder Anna Dierckx en stamvader Pierre Van den Bossche. Joseph Dierckx en Marie-Claire Van Damme hadden nog een ander kind genaamd Walter Dierckx, wat hen een totaal van 2 kinderen gaf. Charles Van den Bossche en Nathalie Van Assche hadden ook nog een ander kind genaamd François Van den Bossche, wat hen ook een totaal van 2 kinderen gaf.

François Van den Bossche

Walter Dierckx kreeg samen met Carine Wattez één zoon: Kobe Dierckx. Het eerste huwelijk van François Van den Bossche was met Simonne Vercauteren. Na de dood van Simonne Vercauteren trouwde hij met Mia Dondeyne. Beide huwelijken bleven kinderloos.

Pierre Van den Bossche

Samen met Pierre Van den Bossche had Anna Dierckx 4 kinderen: Guido Van den Bossche, Jan Van den Bossche, Rita Van den Bossche en Marleen Van den Bossche.

Guido Van den Bossche

Guido Van den Bossche was eerst getrouwd met Marie-Rose De Putter. Samen met haar kreeg hij 2 kinderen: Veronique Van den Bossche en Peter Van den Bossche. Veronique Van den Bossche trad tweemaal in het huwelijksbootje: eerst met Giancarlo Parducci, de zoon van Bianca Parducci, en daarna met Mario Van de Caveye, de zoon van Gerard Van de Caveye. Haar eerste huwelijk bleef kinderloos. Tijdens haar tweede huwelijk kreeg ze samen met Mario Van de Caveye één zoon: Cédric Van de Caveye. Peter Van den Bossche kreeg zijn eerste kind met Willeke de Vries: Enrique Van den Bossche. Terwijl zijn huwelijken met zowel Femke Maeterlinck als June Van Damme kinderloos bleven, kreeg Peter Van den Bossche samen met zijn tweede vrouw Trudy Tack de Rixart de Waremme één dochter: Louise Van den Bossche. June Van Damme was voordien getrouwd met Wim Moons, de broer van Marianne Moons. Trudy Tack de Rixart de Waremme was de kleindochter van graaf Ghislain de Rixart de Waremme, die samen met gravin Marie-Ange de Rixart de Waremme één dochter had: Daniëlle Vinck. Trudy Tack de Rixart de Waremme had ook nog 2 halfzussen, namelijk de dochters van Eline Vaerenbergh: Noa de Rixart de Waremme en Zoë de Rixart de Waremme. Eline Vaerenbergh was getrouwd met Huug en had nadien een relatie met Guy Maeterlinck, de vader van Femke Maeterlinck en Thomas Maeterlinck uit zijn vorig huwelijk met Elisabeth Maeterlinck. Voor de relatie met Eline Vaerenbergh was Guy Maeterlinck getrouwd met Annemarie Govaert, de zus van Frederik Govaert die vader was van Eefje Govaert en Gerdje Govaert.

Na de zogezegde dood van Marie-Rose de Putter trouwde Guido Van den Bossche met Els D'hollander. Het huwelijk bleef kinderloos. Na de dood van Guido Van den Bossche hertrouwde Els D'hollander nog 3 keren: eerst met de broer van Cathérine Misotten genaamd Vincent Misotten, daarna met de broer van Eric Bervoets genaamd Jo Bervoets en ten slotte met Andreas Mitsides waarmee ze één dochter kreeg: Dieuwke Mitsides. Ondanks al haar andere huwelijken bleef Els D'hollander jarenlang tot de familie Van den Bossche behoren als vervangmoeder van Veronique Van den Bossche en Peter Van den Bossche. De broer van Els D'hollander was René D'hollander, die na een mislukt huwelijk met Manou Van Steen trouwde met de dochter van Gustaaf Janssens en de zus van Herbert Janssens genaamd Heidi Janssens. Samen met Heidi Janssens kreeg René D'hollander één zoon: Berre D'hollander. Gustaaf Janssens was getrouwd met de dochter van Albertine Solie genaamd Isabelle Solie.

Na haar terugkeer uit de dood trouwde Marie-Rose De Putter opnieuw: ditmaal met de broer van Agnes Moelaert genaamd Mathias Moelaert. Het huwelijk bleef kinderloos. Agnes Moelaert kreeg samen met Karel Van Winckel één dochter: Delphine Van Winckel. Jaren later komt uit dat Guido Van den Bossche in het verleden een relatie had met Brigitte De Wulf. Samen met haar kreeg hij één dochter: Amelie De Wulf. De broer van Amelie De Wulf was De Wulf]] Lars De Wulf, die samen met Marie Devlieger één zoon kreeg genaamd Daan Devlieger. Samen met Hubert kreeg Brigitte De Wulf één dochter: Charlotte De Wulf.

Jan Van den Bossche

Jan Van den Bossche kreeg in zijn tienerjaren samen met Isabelle De Groot zijn eerste kind: Willem Feyaerts. De broer van Isabelle De Groot was Lucien De Groot. Samen met Hilde De Mayer kreeg Willem Feyaerts 2 kinderen: Simon Feyaerts en Thomas Van den Bossche. Thomas Van den Bossche trouwde met de dochter van Benny Coppens en Liesbeth Pauwels genaamd Stefanie Coppens. De broer van Stefanie Coppens was Arno Coppens. Arno Coppens trouwde met de dochter van Henri Eeckelaert en Felicia Eeckelaert genaamd Estee Eeckelaert. De zus van Estee Eeckelaert was Lotte Eeckelaert. Samen met Alfons Coppens kreeg Liliane Coppens 3 zonen, waaronder Benny Coppens. De vader van Liesbeth Pauwels was Patrick Pauwels.

Jan Van den Bossche trouwde voor het eerst met Monique Stevens en kregen samen 2 kinderen: Bart Van den Bossche en Mieke Van den Bossche. Bart Van den Bossche was meerdere keren getrouwd met de dochter van Mathieu Vermeir en Marthe Vermeir genaamd Brenda Vermeir. Samen met haar kreeg Bart Van den Bossche 2 kinderen: Hanne Van den Bossche en Jelle Van den Bossche. Mieke Van den Bossche stapte 4 keren in het huwelijksbootje. Haar eerste huwelijk was met Leonardo Da Silva, haar tweede huwelijk met Marc De Waele, haar derde huwelijk met Wim Veugelen en haar vierde huwelijk met Niko Schuurmans. Enkel met Marc De Waele kreeg ze één zoon: Lennert De Waele. De vader van Wim Veugelen was Gaston Veugelen en de moeder was Mieke Veugelen. Samen met Maura kreeg Wim Veugelen één dochter: Lieselot Veugelen. De moeder van Niko Schuurmans was Hilde Godemont. Ook had Niko Schuurmans nog één broer genaamd Steve Schuurmans.

Het tweede huwelijk van Jan Van den Bossche was met de dochter van Dries Van Winckel genaamd Nele Van Winckel. Samen met haar kreeg Jan Van den Bossche 2 kinderen: Leen Van den Bossche en Maarten Van den Bossche. Leen Van den Bossche kreeg samen met Jake Humphrey één zoon: Arthur Van den Bossche. Maarten Van den Bossche kreeg samen met Evy Hermans één zoon: Alex Hermans. Na de scheiding met Jan Van den Bossche ging ook Monique Stevens verder met haar leven en trouwde met de zoon van Xavier De Kunst genaamd Didier De Kunst. Uit een vorig huwelijk had Didier De Kunst één dochter: Sarah De Kunst. Hij was eveneens de nonkel van Els D'hollander en René D'hollander.

Jan Van den Bossche trouwde voor een derde keer en ditmaal met de dochter van Gilberte Desmet genaamd Linda Desmet. Samen met haar kreeg Jan Van den Bossche één zoon: Guido Van den Bossche. Samen met de dochter van Frank Verdonck en Olivia De Smaele genaamd Emma Verdonck kreeg Guido Van den Bossche één dochter genaamd Mila Van den Bossche. Voor haar dood trouwde Monique Stevens nog met niemand minder dan Guy Maeterlinck.

Rita Van den Bossche

Rita Van den Bossche had voor de start van de serie een zoon genaamd Paul Van den Bossche die gestorven was aan wiegendood. Samen met Dirk Cockelaere kreeg hij 2 zonen: Pierrot Cockelaere en Pierrot Van den Bossche. Dirk Cockelaere liet zijn gezin in de steek voor Nathalie Debie waarmee hij trouwde en waarbij hij 2 kinderen verwekte: Gail Cockelaere en Justin Cockelaere. Jaren later stapte Rita Van den Bossche opnieuw in het huwelijksbootje en ditmaal met Rob Gerrits. Het huwelijk bleef kinderloos.

Marleen Van den Bossche

Marleen Van den Bossche trouwde slechts 1 keer en dit met Ben Van der Venne. Samen met hem adopteerde Marleen Van den Bossche Lovely Van der Venne.

Georges Van den Bossche

Vele jaren na de dood van Pierre Van den Bossche ontdekte Anna Dierckx dat hij haar tijdens zijn legerdienst bedrogen had met een onbekende Duitse vrouw en hiermee zelfs een buitenechtelijk kind kreeg. De zoon van Pierre Van den Bossche heette Georges Van den Bossche, die jaren later nog één zoon kreeg: Bert Van den Bossche. Bert Van den Bossche adopteerde samen met Tinne Huysmans, die ooit nog getrouwd was met Bertje Baetens, Yu-Lin Van den Bossche. Na de breuk met Tinne Huysmans trouwde hij met Cixi Lao Tsai. Het huwelijk bleef kinderloos. Een paar jaren later kreeg Bert Van den Bossche samen met Lisa Deruyter één zoon: Michaël Van den Bossche.

Albert Thielens

Anna Dierckx stapte op late leeftijd nog in het huwelijksbootje met Albert Thielens. Het huwelijk bleef kinderloos. Albert Thielens had uit zijn vorig huwelijk nog 2 dochters: Ina Thielens en Liesbeth Thielens. Liesbeth Thielens had één dochter uit haar eerste huwelijk: Gwendy Thielens. Het is onduidelijk of Liesbeth Thielens na de verloving met Bruno Bostoen ook werkelijk met hem in het huwelijksbootje was gestapt. De grootvader van Albert Thielens heette Jozef De Block.

Generatie 1
Generatie 2
Generatie 3
Generatie 4

"Wat belangrijk is, familie om je heen"

In onderstaande tabel kan waargenomen worden in welke seizoenen een (levend) personage in beeld kwam.

Personage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Totaal
Anna X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27
Rita X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - 25
Jan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27
Bart X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27
Mieke X X X X X X X - X - X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
Marie-Rose X X X X X X X - - - - - - X X X X X X X X X X X X - - 19
Peter X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25
Veronique X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26
Albert - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 26
Pierrot - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X - - - 21
Leen - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X 21
Maarten - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X 21
Hanne - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21
Trudy - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
Linda - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
Bert - - - - - - - - - - X X X - - X X X X X X - X X - - - 11
Guido - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X 15
Louise - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X 14
Cédric - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X - - X X X X X 12
Jelle - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X 13
Wim - - - - - - - - - - - - - - - X X X X - - - - - - X X 6
Evy - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X 12
Mathias - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X 11
Niko - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X 10
June - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X - 9
Benny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X 6
Patrick - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X 6
Arno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X 6
Liesbeth - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X 6
Stefanie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X 6
Arthur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X 5
Delphine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X - - 3
Agnes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X - 4
Emma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4
Frank - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4
Estee - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X - - 2
Simon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X 4
Mila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X 3
Lars - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X 2
Lieselot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X 2
Alfons - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X 2
Amelie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X 2
Marie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X 2
Brigitte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X 1

Trivia

  • Hieronder de stamboom van de familieleden tot en met seizoen 18:
  • Hieronder de stamboom van de Familie-personages anno 2017: