Fandom

Familie Wiki

Jan en Alleman

2,763pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Jan en Alleman is het café van Jan Van den Bossche en Niko Schuurmans. Het is gelegen in Mechelen aan de Dijle. Dit is het huidige vaste stamcafé van de familie en hun vrienden en kennissen. Boven het café bevindt zich het appartement van Jan en Linda Desmet. Er was vroeger ook een tweede, kleiner appartement boven het café, dat nu omgetoverd is tot badkamer. 

Het café behoorde vroeger toe aan Dimitri Roels. Toen Rita Van den Bossche er kwam werken, werd het al snel de vaste stamcafé van de familie Van den Bossche. Wanneer Dimi besloot zijn café te verkopen, kreeg Jan het idee om het over te kopen, samen met Maarten Van den Bossche en Rita. Het oorspronkelijke idee was om van het café een brasserie te maken, maar dit idee werd niet uitgevoerd. Na verloop van tijd trekken Maarten en Rita zich terug uit de zaak en gaat Jan verder samen met Niko. De laatste jaren wordt het café ook vaak gebruikt voor speciale gelegenheden, zoals familiefeesten, koffietafels en verjaardagsfeesten.

Eind maart 2015 krijgt het café een kleine facelift. Wanneer Linda Jan even afleidt met een smoes, schilderen Agnes, Mieke, Trudy en Hannah het café in een vrolijk geel kleurtje. Wanneer Faroud stopt met zijn job als Geheim Agent, gaat hij wat later aan de slag in het café van Jan.

In het najaar van 2016 neemt Agnes ontslag in het café wanneer ze terug in Frankrijk gaat wonen. Jan en Faroud krijgen de hulp van Emma. Na een tijdje nemen zowel Faroud als Emma tegelijkertijd ontslag en zit Jan zonder personeel. Linda kan ervoor zorgen dat haar vriendin Viv kan inspringen.

Huidige Personeelsleden

Vorige Personeelsleden

Trivia

De buitenopnames van het café vinden plaats aan het Brughuis, gelegen in de Muizenhoekstraat 1 in Mechelen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.