FANDOM


Week 11

Week 12

Week 13

Aflevering 56 (#5381) - maandag 10 november 2014

Véronique krijgt van Marie-Rose te horen dat Peter een Foodbar-keten wil uitbouwen. Dat nieuws lijkt haar niet te deren, maar schijn bedriegt. Guido heeft het gevoel dat Charlotte geen tijd meer vrijmaakt voor hun relatie. Niko raadt hem aan om zelf wat meer initiatief te nemen. Floor trekt haar stoute schoenen aan en drogeert Margot, die op haar beurt een fotoshoot in het honderd doet lopen. Bart heeft zijn eerste dansles met Gunther. Thomas heeft nog steeds niets vernomen van zijn grootmoeder Isabelle en plant een nieuwe trip naar Keulen. Benny en Elias plannen een filmmarathon. Niko spreekt met veel bewondering over de praktijken van Jurgen, maar de vrienden en vooral Rudi reageren sceptisch. Menno laat Evy eindelijk vrij. 

Aflevering 57 (#5382) - dinsdag 11 november 2014

Evy heeft klacht ingediend tegen Menno, maar de politie lijkt maar weinig tegen hem te kunnen beginnen. Zjef wil zijn master in de economie alsnog behalen, maar Liesbeth is er niet van overtuigd dat hij een universitaire studie gemakkelijk zal kunnen combineren met het werk in de Foodbar. Na een museumbezoek met Charlotte heeft Guido eens te meer het gevoel dat hun werelden mijlenver uit elkaar liggen. Veronique heeft nieuwe winkelpanden op het oog. Stefanie gaat er na enige aandrang mee akkoord om samen met Albert deel te nemen aan de dansmarathon. Intussen dreigt Bart zich terug te trekken, nu zijn tweede dansles minder vlot loopt dan verwacht. Het zint Mieke niet dat Niko zich inlaat met de dubieuze praktijken van Jurgen. Ten huize Benny komt Elias langs voor een filmavond, al lijkt dat enkel een dekmantel om Stefanie te kunnen zien. Hij is door het dolle heen wanneer ze hem een afspraakje voorstelt. June bespreekt met Floor het verdere plan tegen Peter. Nog diezelfde avond neemt Floor hem op sleeptouw.

Aflevering 58 (#5383) - woensdag 12 november 2014

Menno wordt opnieuw ondervraagd door de politie, maar ontkent alle beschuldigingen. Liesbeth vertrekt naar Frankrijk voor haar driedaags taalbad. Guido gaat Charlotte op aanraden van Niko opzoeken in Leuven, maar beleeft er een alles behalve fijne dag. Peter komt veel te laat opdagen op VDB en toont bovendien geen enkele interesse in het werk, tot grote frustratie van Thomas. Maarten komt voor de eerste keer bijspringen in de Jan en Alleman, maar geeft er al snel de brui aan. Bart wil dan toch samen met Trudy deelnemen aan de dansmarathon. Isabelle maakt totaal onverwacht haar opwachting in het café. De hereniging met Jan en Thomas verloopt bijzonder hartelijk. Intussen zorgen Rita en Kristina voor een stevige portie ambiance. De filmavond met Stefanie verloopt minder intiem dan Elias had gehoopt.

Aflevering 59 (#5384) - donderdag 13 november 2014

De politie heeft alsnog een arrestatiebevel tegen Menno kunnen uitvaardigen, maar de vogel is reeds gaan vliegen. In tegenstelling tot haar vrienden, maakt Evy zich geen zorgen omtrent haar veiligheid. Maarten besluit bij te springen in de Foodbar, tot blijdschap van Zjef. Guido wil een einde maken aan zijn relatie met Charlotte, maar krijgt de woorden niet over zijn lippen. Jurgen schakelt Niko's hulp in bij de aankoop van een huis. June is niet te spreken over de gebrekkige interesse van Veronique en Rudi in het Airfree-dossier. Kristina blijkt gisteravond in stomdronken toestand verongelukt te zijn. Rita is ontroostbaar, terwijl Jan zich zorgen maakt over de straf die hem als cafébaas boven het hoofd hangt. Hij fleurt echter weer op door een nieuw bezoek van Isabelle.

Aflevering 60 (#5385) - vrijdag 14 november 2014

De dood van Kristina blijft voor beroering zorgen. Marie-Rose maant Jan alvast aan om het drankverbruik tijdens de dansmarathon wat beter in de gaten te houden. Jurgen doet Niko een aanlokkelijk voorstel om een centje bij te verdienen, maar daarvoor heeft hij wel extra verlof nodig. Liesbeth keert voldaan terug van haar taalbad in Frankrijk. Charlotte wil dat Guido haar helpt met de keuze van een kot. Elias is in de wolken wanneer Stefanie hem mee uitvraagt. Veronique wil financieel onafhankelijk worden van June, maar krijgt niet zomaar een lening bij de bank. Ze stelt haar moeder voor om een hypotheek te nemen op de villa. Jan en Isabelle halen in het bijzijn van Thomas herinneringen op aan hun jeugd. Thomas raakt dermate gecharmeerd dat hij zichzelf officieel als Van den Bossche wilt laten erkennen. Peter laat zich door Floor meesleuren naar een zoveelste receptie. De afterparty krijgt een gevaarlijk staartje.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.