Fandom

Familie Wiki

Sterfgevallen

2,826pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Afscheid nemen doet pijn. Ook wanneer het om personages uit Familie gaat. Door de jaren heen kwamen verschillende personages op de meest tragische wijzen aan hun einde: door een ongeluk, moord, ongeneeselijke ziektes, vliegtuigcrashes,... Personages die er al vanaf de eerste aflevering bij waren, gingen heen. Maar ook nieuwe gezichten lieten het loodje. In memoriam: de meest tragische sterfgevallen.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.