Fandom

Familie Wiki

Walter's wijding

2,764pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Seizoen 7

De bisschopwijding van Walter Dierckx


Inhoud

Na de tijdsprong tijdens het 7de seizoen, wordt Walter Dierckx gewijdt als bisschop van België. Heel de familie is aanwezig om deze dag samen met hem te vieren.

Nonkel Walter heeft besloten om na de breuk met zijn vriendin Carine definitief voor de Kerk te kiezen. Hij dient een aanvraag in om zich te laten wijden tot bisschop.

Enkele maanden later wordt Walter gewijd. In het bijzijn van de hele familie Van den Bossche wordt pastoor Walter, bisschop Walter. Na de eucharistieviering is er nog een receptie waar bisschop Walter zijn eerste cadeau krijgt. Hij krijgt van Anna en de hele familie zijn eigen beker cadeau. Nu Walter bisschop is, krijgt hij een werkvrouw onder zijn hoede: zuster Ernestine. Een van Walters' eerste opdracht is het doopsel van Hannah Van den Bossche.

Foto's

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.